Misy

symbol:
M2 / M3
pojemność:
2/3l
masa:
średnica:
wysokość:
symbol:
Misa płaska 32 / 38
pojemność:
masa:
2/3kg
średnica:
32/38cm
wysokość:
10/10cm
symbol:
Misa płaska 32 / 38
pojemność:
masa:
2/3kg
średnica:
32/38cm
wysokość:
10/10cm
symbol:
M2 / M3
pojemność:
2/3l
masa:
1.5/2kg
średnica:
24/25cm
wysokość:
12.5/13cm
symbol:
Misa 28 / 32 / 43
pojemność:
masa:
średnica:
wysokość: